Helyi tevékenységek

ROYAL CROWN

Szabadka

Szabadka Szerbia északi területén helyezkedik el. A város kivételes történelmi múlttal és örökséggekkel rendelkezik, a multikultúra szelleme és az európaiság jellemvonásai s megtalálhatóak ebben a városban.

Raichle Palota

Pored Gradske kuće i Sinagoge, Rajhlova palata je jedan od simbola Subotice i remek delo u stilu mađarske secesije. Arhitekta Ferenc Rajhl (Ferenc Raichle), koji je projektovao zgrade Gradske biblioteke i subotičke Gimnazije, podigao ju je kao svoju porodičnu palatu. Zato je u nju ugradio ne samo svu svoju veštinu već i ljubav, ali i celo porodično bogatstvo.

Vermes Lajos Szobra

Lajoš Vermeš (1860-1945) je pokrenuo 1880. godine prvu palićku olimpijadu, 16 godina pre no što je francuski baron Pjer de Kuberten u Atini zvanično obnovio Olimpijske igre. Iako je bio bogati veleposednik, širenje bogatstva i upravljanje posedima Vermeša nisu mnogo privlačili.

Ferences templom

Franjevački samostan i crkva posvećena sv. Mihajlu nalaze se na mestu subotičke tvrđave, podignute 1439. godine trudom Janka Sibinjanina, jedne od najvažnijih strategijskih tačaka u borbi protiv Turaka. Sve do 1773. godine predstavljali su jedinu župu u Subotici, što je odredilo njihovu ulogu u istoriji čitavog kraja, posebno kada su u pitanju katolički vernici.

Köztársaság tér

Druga velika urbana celina u centru Subotice je Trg republike. Po svom karakteru je park sa određenim pešačkim celinama poput prostora ispred Gradske kuće. Zahvaljujuću svojoj razuđenoj parkovskoj strukturi on je pogodan za brojne urbane elemente koji razbijaju centralnost Plave fontane poput bista Marcela Komora (Marcell Komor) i Deže Jakaba (Dezső Jakab), spomenik Svetog trojstva ili česme kod kružnog toka.

Városháza

Gradska kuća, centar i simbol Subotice, sagrađena je u periodu između 1908. i 1912. godine. Projektovali su je Marcel Komor i Deže Jakab, poznati budimpeštanski arhitekti. Dekorativnost secesije, ovde je obogaćena romantičarskom notom mađarskog folklora, kroz šare stilizovanih cvetova, cvetnog nakita od keramike i kovanog gvožđa. Srce Gradske kuće čini Velika većnica sa raskošnim vitražima. Ona se koristi za zasedanja Skupštine, koncerte, venčanja i važne skupove.

Szabadkai Kortárs Galéria

Savremena galerija Subotica osnovana je 1962. godine kao Likovni susret – Palić. Osnivač je ovoj ustanovi poverio dužnost da svake godine organizuje javno izlaganje umetničkih dela iz oblasti slikarstva, grafike, skulpture i drugih oblika savremene jugoslovenske umetnosti i da organizuje predavanja, razgovore sa umetnicima i likovnim kritičarima, kao i druge oblike popularizacije umetničkog stvaralaštva.